HĐND huyện tổ chức hội nghị bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XIX – Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều ngày 1/11, HĐND huyện tổ chức hội nghị bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XIX – Nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

HDND

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự kiến kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2016. Để chuẩn bị tốt kỳ họp, HĐND huyện yêu cầu các ban, ngành chuẩn bị báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN năm 2016, nhiệm vụ giải pháp năm 2017. Báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 2 và các kỳ họp trước của HĐND huyện. Nội dung kỳ họp sẽ thông qua báo cáo dánh giá kết quả năm 2016, giải pháp năm 2017 của HĐND huyện. Nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN, kết quả chỉ đạo hoạt động điều hành của UBND huyện, kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tình hình sử dụng đất, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản năm 2016 cũng như các giải pháp cơ bản năm 2017. Báo cáo của các ngành và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm. Các đại biểu đã thảo luận và thống nhât các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX.

HDND1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan thực hiện kế hoạch đã đề ra

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành liên quan thực hiện tốt kế hoạch đã được đề ra để phục vụ tốt kỳ họp sắp tới.

Hữu Hoàn