HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn

Chiều ngày 17/11/2014, đồng chí Nguyễn Tất Thành – PBT, Chủ tịch UBND đại biểu HĐND huyện tổ số 7 đã về tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã báo cáo tới cử tri tình hình kinh tế – xã hội, QP-AN trong 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

%image_alt%

Đại biểu HĐND huyện đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe tâm tư, ý kiến của cư tri. Cử tri xã Xuân Sơn đã nêu lên một số vấn đề cần quan đó là: UBND huyện cần đầu tư trạm bơm tại xóm 9 và xóm 10 để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục cấp xi măng để làm đường nông thôn, công tác giải quyết cấp, đổi GCNQSDĐ trên địa bàn xã còn chậm, hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân, việc bàn giao điện lưới giữa HTX điện năng và điện lực Đô Lương còn nhiều vướng mắc, tại khu vực xóm 7 xã Xuân Sơn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện trả lời các vấn đề  cử tri xã Xuân Sơn quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình rõ những vấn đề cử tri nêu đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Xuân Sơn giải quyết những vấn đề cử tri nêu lên và tiếp thu các ý kiến của cử tri để trình kỳ họp sắp tới.

Thanh Hải