HĐND huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021

Chiều 30/10, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ  2016- 2021.

Đồng chí Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham  dự có đồng chí Phùng Thành Vinh Chủ tịch UBND huyện.

Trên cơ sở thống nhất giữa Thường trực HĐND huyện và các ban, ngành liên quan. Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ  2016- 2021. Theo đó dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 20/12/ 2019.

a1

Đồng chí Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị Thường trực HĐND huyện đã báo cáo nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp. Thường trực HĐND huyện yêu cầu các phòng, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp gồm: Các báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Báo cáo công tác chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Báo cáo thu, chi ngân sách; báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công, báo cáo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tại kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Hội nghị đã thông qua kế hoạch triển khai tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ  2016- 2021/.

Lê Hoàn