HĐND huyện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thường trực HĐND cấp xã.

Sáng ngày 31/10, thường trực HĐND huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thường trực HĐND cấp xã, thị trấn và lãnh đạo 2 ban HĐND. Tham dự có các đồng chí thường trực HĐND, trưởng ban pháp chế và trưởng ban kinh tế xã hội.

a2

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện khai mạc tập huấn, nêu rõ những nội dung cần thảo luận

Chương trình tập huấn lần này, thường trực HĐND huyện tổ chức triển khai và trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng giám sát, hoạt động tư pháp của HĐND, HĐND với các chính sách xã hội tại địa phương.

a1

160 đại biểu tham dự chương trình tập huấn

Kỹ năng xem xét và thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội địa phương của HĐND; nghiệp vụ thẩm tra, dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban pháp chế, Ban Kinh tế – xã hội. Kỹ năng, nghiệp vụ giám sát của Ban pháp chế, ban kinh tế – xã hội HĐND xã. Kinh nghiệm nâng cao hoạt động của HĐND xã, thị.

a3

Đồng chí Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch UBMTTQ huyện, trưởng ban pháp chế HĐND huyện trao đổi kỹ năng hoạt động. Ảnh: Hữu Hoàn

Để thực hiện tốt hoạt động của thường trực HĐND và 2 ban của HĐND xã, trong chương trình tập huấn, HĐND huyện đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND xã. Đồng thời tổ chức giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐND, giúp các đại biểu thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của HĐND cấp xã, thị.

Hữu Hoàn