HĐND huyện Đô Lương tổng kết hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Chiều ngày 15/3, HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự hội nghị có đ/c Trần Văn Mão – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Các đ/c Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và các đ/c Bí thư, Chủ tịch, HĐND 33 xã, thị trong toàn huyện. Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND được tiến hành đúng luật định, đảm bảo thời gian. Số lượng kỳ họp được tổ chức trong cả nhiệm kỳ là 16 kỳ, trong đó 10 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp bất thường. Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND và các ngành đều thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Trong nhiệm kỳ các cơ quan tham mưu trình HĐND huyện 86 dự thảo nghị quyết và đã được Thường trực, 2 ban của HĐND huyện thẩm tra, góp ý, thông qua tại các kỳ họp HĐND huyện. Các nghị quyết đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại các kỳ họp, các đại biểu đều tham gia thảo luận, chất vấn sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng của đại biểu dân cử trước cử tri huyện nhà được nâng lên. HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát theo đúng quy định của luật và nghị quyết HĐND huyện ban hành hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND đã thành lập 34 đoàn và tổ chức 96 cuộc giám sát. Nhìn chung tất cả các cuộc giám sát đều đảm bảo chất lượng và hoạt động giám sát của HĐND đều được các cơ quan địa phương phối hợp chặt chẽ. Thường trực HĐND huyện phối hợp với MTTQ các cấp tổ chức có hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp; tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri huyện nhà. Việc tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND đều được thụ lý chuyển các ngành giải quyết. Về tồn tại, hạn chế đó là: Hoạt động giám sát vẫn chưa nhiều; việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm của các cơ quan chưa thực sự hiệu quả.

%image_alt%
Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Văn Đăng