HĐND huyện Đô Lương tổ chức triển khai hiến pháp và luật đất đai sửa đổi năm 2013.

Sáng ngày 4/7/2014, HĐND huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị triển khai hiến pháp và luật đất đai sửa đổi năm 2013. Tới dự có các đ/c: Bùi Sỹ Dũng – Phó vụ trưởng vụ pháp luật bộ tài nguyên môi trường, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, cùng các đại biểu HĐND huyện và các xã thị trong toàn huyện.

Trong thời gian 2 ngày, 45 đại biểu HĐND huyện và hơn 800 đại biểu HĐND các xã thị được chia thành 2 lớp để tiếp thu các nội dung của hiến pháp và luật đất đai sửa đổi năm 2013. Trong đó, về hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 6 ngày 28/11/2013 gồm 11 chương và 120 điều giảm 1 chương 27 điều so với hiến pháp năm 1992 nhưng có những điểm mới cả về nội dung và kĩ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới cả chính trị và kinh tế, thể hiện đầy đủ bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời kì quá độ tiến lên CNXH, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, quy định về kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi hiến pháp .
 Đ/c Nguyễn Thị Lan Phó chủ tịch HĐND huyện triển khai các nội dung tuyên truyền Hiến pháp 2013.

Về Luật đất đai sửa đổi năm 2013 gồm 14 chương và 217 điều trong đó bao gồm các quy định về quản lí nhà nước, địa giới hành chính, quy hoạch, kế hoạch, quyền và nghĩa vụ trong sử dụng đất, cacd thủ tục hành chính, quy định về sử dụng đất v.v..

Thông qua lớp học nhằm cung cấp, trang bị những kiến thức cơ bản của hiến pháp và luật đất đai sửa đổi năm 2013 để góp phần giúp các đại biểu hội đồng thực hiện tốt hơn chức năng đại biểu HĐND ./..

Sỹ Bắc – Ngọc Phương
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt