HĐND huyện Đô Lương tổ chức kỳ họp thứ 15, khóa XVIII (phiên họp buổi chiều)

Chiều ngày 22/12/2015 HĐND huyện tiếp tục kỳ họp thứ 15, khóa XVIII, các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường.

%image_alt%
Toàn cảnh phiên họp

Trong phiên họp buổi chiều, đại diện 9 tổ đã tổng hợp, báo cáo kết quả thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao về công tác chuẩn bị và nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐND, UBND huyện, các ban ngành liên quan.

%image_alt%
Đại diện 9 tổ báo cáo kết quả thảo luận
%image_alt%
Các đại biểu tham dự phiên họp

Tuy nhiên một số nội dung các đại biểu còn băn khoăn và đề nghị xem xét, đó là: Về báo cáo kết quả phát triển kinh tế, xã hội trong báo cáo chưa đề cập đến phát triển dâu tằm nhưng lại có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở chế biến tơ kén. Số liệu gia đình văn hóa trong báo cáo của UBND huyện là 80% nhưng trong báo cáo thẩm tra của ban kinh tế, xã hội là 77,25%. Trong báo cáo UBND huyện xác định có 7 xã đạt tiêu chí NTM năm 2016 không có đơn vị xã Đà Sơn nhưng trong thông báo đăng ký với tỉnh lại có đơn vị Đà Sơn. Đề nghị UBND huyện bố trí bổ sung một phần ngân sách để duy tu các công trình trên địa bàn nhất là đường giao thông. Báo cáo giải trình các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 15 về việc trả lời đền bù giống lúa AC5 là chưa thỏa đáng, đề nghị trạm giống cây trồng làm thủ tục đền bù với công ty Vĩnh Hòa. Trong báo cáo giải trình có một số nội dung trả lời chưa hợp lý như luân chuyển cán bộ công chức yếu kém. Đề nghị UBND huyện cắm mốc giới cụ thể khu vực khai thác cát sạn tại xã Bồi Sơn. Ngành điện lực khắc phục điện yếu, cột điện hư hỏng, cột điện trong vườn dân, thay công tơ điện không thông báo với dân và tập thể. Giải trình vấn đề xe quá khổ quá tải chạy trên địa bàn không sát với tình hình thực tế. Các đại biểu UBND huyện cần trả lời sát đúng, làm rõ trách nhiệm của các ban nghành về kiến nghị của cử tri nhiều lần như nạo vét kênh N2, đất hiệu sách Đô Lương, đất Thiên Minh Đức, đất KCN thị trấn, một số doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả.

Về một số lĩnh vực cử tri quan tâm đó là: Đề nghị huyện cần tăng cường quản lý giống, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư phân bón. Tiếp tục khảo sát và có cơ chế khuyến khích hỗ trợ khắc phục hạn hán phục vụ sản xuất vụ xuân 2016. UBND huyện cần có sự xem xét để phân bổ xi măng làm đường giao thông NTM có trọng điểm, hiệu quả. Quan tâm sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn – Đại Sơn, đường Nhân – Đại, đường Quang Nhân phục vụ nhu cầu đi lại nhân dân. Chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục xử lý các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng đất không có hiệu quả để tăng nguồn thu. Huyện cần hướng dẫn các quy trình hồ sơ thẩm định các danh hiệu văn hóa tại các xã.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu và giải trình một số nội dung cử tri quan tâm

Phát biểu tại kỳ họp, đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan trả lời rõ các vấn đề mà cử tri kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp.

Văn Đăng