Hàng trăm người chờ đợi rút tiền tại cây ATM.

Từ sáng ngày 2/1/2019 tức là ngày 28 tết, Từng hàng dài người sắp hàng tại quầy ATM của Ngân hàng Cổ phần Đầu tư & Phát triển BIDV, văn phòng Đô Lương.

11

Hàng trăm người đang chờ đợi để rút tiền

Việc hàng trăm người sắp hàng chờ rút tiền đã diễn ra từ nhiều năm nay kể cả ngày lẫn đêm trong dịp tết. Nguyên nhân là do  lượng người về quê ăn tết rất đông, trong khi đó ở Đô Lương chỉ có 2 địa điểm rút tiền ATM. Một điểm tại Ngân hàng Cổ phần Đầu tư & Phát triển BIDV, 1 điểm tại Ngân hàng Nông Nghiệp& Phát triển Nông thôn.

12

Vào ban đêm có lúc hàng trăm người chờ rút tiền đến 12h đêm nhưng vẫn không rút được. Việc chờ đợi rút tiền tại các quầy ATM ở Đô Lương đã làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân, vừa mất thời gian lại phải vừa phơi nắng.

Hữu Hoàn