Gương: Đoàn viên Nguyễn Bá Đồng làm giàu từ chăn nuôi gà đồi.

Phát huy lợi thế vườn đồi, cùng với sự đam mê chăn nuôi, Đoàn viên Nguyễn Bá Đồng ở xã Hiến Sơn đã đầu tư phát triển chăn nuôi gà đồi cho thu nhập thu nhập cao. Sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của anh đã đem lại nguồn thu nhập kinh tế cao cho gia đình, được mọi người khâm phục.