Giáo dân Trần Văn Hiền-làm giàu từ nuôi lươn không bùn

Tận dụng khu chuồng lợn cũ của gia đình, giáo dân Trần Văn Hiền ở xóm 16 xã Trù Sơn, Đô Lương đã xây bể xi măng thả nuôi lươn không bùn. Tuy chỉ mới “bắt đầu” nhưng anh Hiền đã rất thành công và có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi lứa. Đây là mô Nuôi lươn trong bể xi măng không bùn đầu tiên ở Đô Lương, mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp mới mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.