Giáo dân Đô Lương trong phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế

Trong những năm qua, bà con giáo dân Đô Lương luôn tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chăm lo phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần quan trọng vào thành quả chung của huyện nhà. Đặc biệt trong phong trào phát triển kinh tế trong đồng bào công giáo đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình ở các lĩnh vực, kinh doanh, dịch vụ thương mại và nông nghiệp.

Thuý Hằng – Hoàng Phi