Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND huyện Đô Lương.

Sáng ngày 16/3,  đồng chí Lê Bá Hùng , Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND huyện Đô Lương về hoạt động đài Truyền thanh cơ sở.Về phía huyện có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư –  Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Anh Quang, phó chủ tịch UBND huyện.

Hiện nay Đô lương có 33 đài Truyền thanh cơ sở, trong đó có 25 đài truyền thanh không dây, 8 đài có dây. Cơ bản hệ thống đài Truyền thanh cơ sở hoạt động đảm bảo tiếng nói 4 cấp đến với công chúng.

33

Đồng chí Lê Bá Hùng , Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương về hoạt động đài Truyền thanh cơ sở

Tuy nhiên hiện nay vẫn gặp những khó khăn đó là hệ thống Truyền thanh không dây thiếu đồng bộ, có 1 số đài cơ sở máy móc đã xuống cấp. Các xã thị lúng túng trong việc thực hiện NQ số 22 năm 2019 của HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Bá Hùng , Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Trong xu thếhiện nay huyện Đô Lương cần tiếp tục tập trung, đầu tư xây dựng hệ thống đài Truyền thanh cơ sở đáp ứng yêu cầu ngày càng hiện đại. Đây chính là việc thực hiện tốt NQ 22 năm 2019 của HĐND tỉnh.

Đồng chí yêu cầu huyện Đô Lương xây dựng hệ thống đài Truyền thanh cơ sở giai đoạn 2020 – 2025 để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền.

Bài và ảnh Hữu Hoàn