Gần 40 ha ngô ở Đô Lương bị đổ ngã sau trận mưa kèm theo gió lớn

Sau cơn mưa giông lớn kèm theo gió mạnh kéo dài vào sáng ngày 4/4 từ 7 giờ đến 9 giờ đã làm gần 40 ha ngô ở xã Thuận Sơn  bị đổ ngã. Diện tích ngô bị đổ chủ yếu nằm trên vùng đất bãi ven sông Lam từ xóm 1 đến xóm 4.

11

40 ha ngô trong thời kỳ trổ bông bị đổ. Ảnh Ngọc Phương

Diện tích ngô này được trồng từ đầu tháng 2, hiện đang trong thời kỳ tạo bắp. Trong số 40 ha bị đổ, có hơn một nửa diện tích cây ngô gãy ngang thân không thể khắc phục.

22

20 ha ngô bị gãy thân không thể khắc phục

Vụ ngô này xã Thuận Sơn trồng 83 ha ngô, chủ yếu là giống ngô CP 8989, CP 511, dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ cho thu hoạch.

 

                                                                                Ngọc Phương