Gần 1.000 phụ nữ xã Thuận Sơn làm giao thông thủy lợi

Hướng tới chào mừng Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương, sáng ngày 16/7, gần 1.000 Hội viên phụ nữ xã Thuận Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi.

1

Gần 1.000 phụ nữ xã Thuận Sơn làm giao thông thủy lợi

Nhằm khơi thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu, trong thời gian 1 ngày, Hội phụ nữ xã Thuận Sơn đã nạo vét kênh mương với chiều dài 500 mét. Các hội viên đã tham gia nhiệt tình, tích cực nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2

Đoạn kênh tiêu úng Đà – Thuận – Trung đi qua xã Thuận Sơn bị tắc do bèo tây mọc nhiều

Trước đó, đoạn kênh tiêu úng Đà – Thuận – Trung đi qua xã Thuận Sơn bị tắc do bèo tây mọc nhiều và bồi đắp một số đoạn.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội liên hiệp phụ nữ xã Thuận Sơn trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, nhằm đưa xã sớm về đích nông thôn mới theo mục tiêu đã đề ra.

 

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt