EVN chi tạm ứng gần 760 tỉ đồng sai quy định

Thanh tra Chính phủ vừa ra kết luận thanh tra về việc cổ phần hóa tại Tập đoàn Điện lực (EVN) và ba đơn vị thành viên. Theo đó phát hiện nhiều sai phạm trong việc xác định tài sản doanh nghiệp, xử lý tài sản không cần dùng…

Kết quả thanh tra cho thấy, ngay từ giai đoạn thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, các đơn vị trực thuộc EVN đã để xảy ra sai sót. Cụ thể, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và Nhà máy Thủy điện Thác Bà không có tên trong danh sách 55 đơn vị thuộc EVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa đến giai đoạn năm 2008, nhưng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã tự ý ban hành quyết định cho cổ phần hai nhà máy này.

Trong quá trình xác định giá trị tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hóa, các đơn vị được thanh tra và tư vấn đã tính toán sai quy định dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp, từ đó làm giảm giá trị phần vốn nhà nước gần 4,5 tỷ đồng.

Qua đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi số tiền hơn 15 tỷ đồng tại Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, EVN không thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp tại tập đoàn, hằng năm không xây dựng kế hoạch thu – chi gửi Bộ Tài chính, không lập báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính…

Với các đơn vị đã được cổ phần hóa, số tiền thu được gần 6.500 tỉ đồng, số tiền này được chuyển về quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp của EVN, trong đó 5.700 tỉ đồng được EVN đề nghị và Thủ tướng chấp thuận cho chuyển sang nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tập đoàn. Tuy nhiên, phần còn lại ngót 757 tỉ đồng, EVN đã chi tạm ứng cho các dự án đầu tư mà không báo cáo Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ xác định việc làm này là trái quy định của Bộ Tài chính, do đó kiến nghị EVN phải báo cáo Thủ tướng về việc xử lý số tiền này.

Theo dân trí

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt