Đường Khuôn – Đại Sơn xuống cấp gây mất trật tự an toàn giao thông

Năm 2017, đường Khuôn Đại Sơn được chia thành 2 đoạn, đoạn từ xã Quang Sơn đến xã Tân Sơn được nâng cấp thành quốc lộ 7B, đoạn còn lại thuộc đường cấp huyện. Hiện nay, đoạn được quốc lộ 7B đã được đầu tư nâng cấp thì đoạn đường từ xã Thượng Sơn đến xã Đại Sơn đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại và sản xuất của nhân dân.Đoạn này cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.