Dựng đình thượng Long Thái

Sáng ngày 4/7/2019, xã Thái Sơn- Đô Lương đã khởi dựng đình thượng Long Thái.

Trước đây di tích lịch sử đình Long Thái gồm có 2 ngôi đình, bao gồm đình thượng và đình hạ. Tuy nhiên, thời kỳ chiến tranh từ năm 1960- 1961, do nhu cầu cần nguyên vật liệu để phục vụ một số công trình thiết yếu khác, đình thượng đã được tháo dỡ.

a1

Đình thượng Long Thái được khởi dựng ngay sát đình Long Thái (đình hạ Long Thái)

Thể theo nguyện vọng của nhân dân mong muốn khôi phục lại đình thượng, Đảng bộ và Chính quyền xã đã thống nhất chủ trương vận động các tầng lớp nhân dân, con em xa quê đóng góp kinh phí để phục dựng lại đình thượng. Sau một thời gian vận động, tổng nguồn kinh phí đóng góp được gần 600 triệu đồng.

a2

Nhân dân trong xã Thái Sơn đã được huy động để góp sức dựng đình

Đình thượng được thiết kế 3 gian, rộng 7,48m, dài 10,74m, tổng diện tích 80,3m2. Đình bao gồm 14 cột gỗ. Số lượng gỗ lim để dựng đình hết 30m3 gỗ tròn. Tổ thợ đã thi công liên tục trong 4 tháng.

a3

Ngoài sự hỗ trợ của cần cầu, việc lắp ráp đình vẫn cần đến những người thợ lành nghề với dụng cụ thô sơ. Ảnh: Ngọc Phương

Đình Long Thái là nơi thờ Vua Lê Trang Tông (1533- 1548)- vị vua thời hậu Lê có nhiều công lao đối với đất nước. Việc dựng lại đình thượng sẽ khôi phục lại nguyên vẹn kiến trúc của ngôi đình cổ có từ thời xa xưa. Tạo điều kiện không gian rộng rãi để nhân dân tổ chức lễ hội vào đầu tháng Giêng hàng năm được chu đáo hơn, đúng với nghi lễ ông cha truyền lại.

                                                                        Ngọc Phương