Dư luận bất bình trước việc Nguyễn Đình Thục kích động đám đông gây rối

Lợi dụng sự cố môi trường biển Formosa năm 2016, Nguyễn Đình Thục – quản xứ Song Ngọc huyện Quỳnh Lưu đã kích động, lôi kéo hơn 300 giáo dân đi vào huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh khiếu kiện. Không chỉ làm mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A mà Nguyễn Đình Thục còn cầm đầu, xúi dục những người dân nhẹ dạ cả tin gây ra các hành vi cực đoan, phản động, vi phạm pháp luật.