Đông Sơn tổng kết công tác khuyến học năm 2014

 Sáng ngày 13-11-2014, Hội khuyến học xã Đông Sơn đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2014. Dự tổng kết có ông Tăng Văn Tâm – PCT thường trực hội khuyến học huyện.

Năm 2014, phong trào khuyến học ở xã Đông Sơn được phát huy mạnh mẽ, thông qua tháng khuyến học, tết khuyến học đã vận động được nguồn quĩ 116 triệu 586 ngàn đồng. Trong đó chi hội xóm vận động được gần 24 triệu đồng, chi hội trường học 6,8 triệu đồng, Ban khuyến học dòng họ 86 triệu đồng. Từ nguồn quĩ khuyến học đã trao thưởng gần 50 triệu đồng cho 2.176 lượt em học sinh. Để đạt được kết quả này, xã Đông Sơn đã thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng gia đình hiếu học.

%image_alt%

Hiện nay số gia đình đăng ký gia đình hiếu học đạt 81%. Bên cạnh đó, Hội khuyến học xã đã phối hợp với đài Truyền thanh xã phát tiếng trống học bài vào lúc 18h 45 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để phụ huynh tạo điều kiện và nhắc các cháu học bài. Hội khuyến học xã đã phối hợp với các tổ chức ban ngành đoàn thể đến các xóm, trường học, dòng họ tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, văn bản của cấp trên liên quan đến công tác khuyến học- khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2014 đã kết nạp 432 hội viên. Đến nay, toàn xã có 1200 hội viên khuyến học.

Tại buổi tổng kết, đại diện các chi hội, các dòng họ đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp thiết thực để phong trào khuyến học năm 2015 của xã ngày càng phát triển mạnh thêm. Qua đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về khyến học – khuyến tài, duy trì tiếng trống học bài. Phấn đấu 79 đến 80% tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học; 3/9 Chi hội, 15/32 dòng họ khuyến học khá trở lên. Thực hiện tốt đợt phát động tết khuyến học và tháng khuyến học lần thứ 12.

%image_alt%

Tại hội nghị tổng kết, Ban khuyến học xã Đông Sơn đã trao thưởng cho các chi hội và dòng họ đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2014.

Ngọc Phương