Dòng họ Hoàng Sỹ xã Yên Sơn trao thưởng khuyến học cho con cháu có thành tích cao trong học tập.

Sáng ngày 28/7/2015, tức rằm tháng 7 âm lịch dòng họ Hoàng Sỹ xã Yên Sơn đã tổ chức lễ báo công và trao thưởng khuyến học cho con cháu có thành tích cao trong học tập.

Trong năm học 2014 2015, con cháu trong dòng họ Hoàng Sỹ đều nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt được nhiều thành tích trong học tập. Kết quả, trong năm học qua, có 2 cháu cháu bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và hiện 3 cháu đang bảo vệ luận án tiến sỹ, 1 cháu tốt nghiệp học viện tài chính đạt loại giỏi, nhiều cháu đậu vào các trường Đại học, cao đẳng. Về học sinh giỏi các cấp có 3 em học đạt học sinh giỏi tỉnh, 9 em đạt học sinh giỏi huyện và 21 em đạt học sinh giỏi trường.

%image_alt%
Ban khuyến học dòng họ trao thưởng khuyến học cho con cháu có thành tích cao trong học tập.

Tại nhà thờ họ, ban khuyến học dòng họ đã tổ chức báo công với tiên tổ đồng thời trích quỹ khuyến học của dòng học để thưởng cho các con cháu trong dòng họ về những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua. Đây là những phần thưởng có ý nghĩa động viên kịp thời cho con cháu tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập đạt kết quả cao trong thời gian tới.

%image_alt%
Dòng họ Hoàng Văn xã Đông Sơn trao thưởng cho em Hoàng Anh Tài vừa đạt huy chương bạc quốc tế môn toán năm 2015

Cũng nhân dịp này, tại nhà thờ Đại tôn, dòng họ Hoàng Văn xã Đông Sơn đã trích 5 triệu đồng từ quỹ khuyến học của dòng họ để trao thưởng cho em Hoàng Anh Tài vừa đạt huy chương bạc quốc tế môn toán năm 2015 được tổ chức tại Thái Lan. Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận, động viên giúp đỡ em Tài tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao tại giảng đường Đại học trong những năm tới. Ngoài dòng họ Hoàng Sỹ và Hoàng Văn trong dịp rằm tháng 7 năm nay các dòng họ trên địa bàn huyện Đô Lương đã tổ chức khuyến thưởng cho con cháu có thành tích cao trước thềm năm học mới.

Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt