Đồng chí Vương Thị Qúy- Chủ tịch UBMTTQ huyện trao tiền hỗ trợ cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng chống CoviD-19 .

Cũng trong buổi sáng 15/6, đồng chí Vương Thị Qúy- Chủ tịch UBMTTQ huyện Đô Lương đã trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch CoviD-19 tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương, Trạm y tế xã Thuận Sơn, Đà Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Thị Trấn.

Đồng chí Vương Thị Qúy – Chủ tịch UBMTTQ huyện trao tiền hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương. Ảnh Ngọc Phương.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, đồng chí Vương Thị Qúy- Chủ tịch UBMTTQ huyện đã trao số tiền 5 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ  và nhân viên y tế.

Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện đã sẻ chia những khó khăn vất vả của đội ngũ cán bộ y tế làm công tác phòng chống dịch. Mong muốn, đội ngũ Y- Bác sỹ và nhân viên y tế sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ vì sức khỏe nhân dân.

Trao tiền hỗ trợ tại trạm y tế xã Thuận Sơn.

Tại Trạm y tế xã Thuận Sơn, các đồng chí trong đoàn đã trao số tiền 3 triệu đồng cho đội ngũ Y, Bác sỹ và nhân viên y tế. Hiện nay tại trạm đang cách ly 1 trường hợp, điểm trường Mầm non 6 trường hợp, ở tại hộ gia đình 28 trường hợp.

Trao tiền hỗ trợ tại trạm y tế xã Đà Sơn.

Tại xã Đà Sơn, đoàn đã trao số tiền 3 triệu đồng. Hiện tại điểm trường Mầm non của xã đang cách ly 5 trường hợp.

Trao tiền hỗ trợ tại khu vực cách ly y tế xã Đông Sơn.

Tại xã Đông Sơn, đoàn đã trao 3 triệu đồng động viên đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện ở điểm trường mầm non đang cách ly 4 trường hợp.

Trao tiền hỗ trợ tại Trạm y tế xã Tràng Sơn

Cũng trong buổi sáng, đoàn đã đến trao số tiền 3 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ y tế tại xã Tràng Sơn và Thị Trấn. Riêng ở xã Tràng Sơn tại trường Mầm non đang cách ly 1 trường hợp; cách ly tại gia đình 41 trường hợp, theo dõi sức khỏe 80 trường hợp.

                                                                                     Ngọc Phương.