Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Sơn và Nhân Sơn

Sáng ngày 19/5, đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Sơn và Nhân Sơn.

Tại xã Mỹ Sơn công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp đã được chuẩn bị chu đáo. Tại các điểm bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn của cấp trên sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mỹ Sơn

Tại xã Nhân Sơn việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp còn sơ sài. Công tác tuyên truyền cho bầu cử chưa đảm bảo. Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện phê bình Uỷ ban bầu cử xã Nhân Sơn trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nhân Sơn

Tại các xã, đồng chí Trương Hồng Phúc yêu cầu Uỷ ban bầu cử xã Mỹ Sơn và Nhân Sơn tiếp tục rà soát các vấn đề liên quan và đặc biệt quan tâm các điểm bầu cử đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Hữu Hoàn