Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy trao tặng bò tại xã Nhân Sơn

Tại xã Nhân Sơn đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Hồng An – CT UBMTTQ huyện đã trao 7 con bò cho các hộ gia đình ở  xã Xuân Sơn, Thuận Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Minh Sơn.

Trong đó, xã Nhân Sơn và Mỹ Sơn được nhận  2 con, các xã còn lại mỗi xã 1 con.

ong-phuc-tang-bo

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy, Nguyễn Hồng An – Chủ tịch UBMTTQ huyện trao bò cho hộ nghèo

Đây là hoạt động nỗ lực của chính quyền và MTTQ huyện Đô Lương góp phần giảm hộ nghèo cuối năm theo kế hoạch giảm nghèo bền vững của huyện

Ngọc Phương