Đồng chí Trương Hồng Phúc kiểm tra công tác bầu cử tại các xã

Sáng ngày 4/5, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã về các xã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến thời điểm hiện nay, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền các xã, thị đang tập trung hoàn thành việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, Thị trấn tại trụ sở UBND các xã và các điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại xã Minh Sơn, Đại Sơn và xã Lạc Sơn thì việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, Thị trấn còn nhiều sơ sài, có nơi việc niêm yết danh sách cử tri không chốt số lượng, cụ thể như ở Lạc Sơn danh sách cử tri vẫn còn tẩy xóa. Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Chủ tịch HĐND huyện phê bình 2 xã Đại Sơn và Lạc Sơn chưa thực hiện tốt việc chuẩn bị bầu cử. Trong đó, công tác tổ chức niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, Thị trấn còn sơ sài.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở các xã

Đồng chí yêu cầu, các xã tập trung khắc phục, đồng thời rà soát các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử và chuẩn bị chu đáo các điểm bỏ phiếu theo quy định.

Hữu Hoàn