Đồng chí Trương Hồng Phúc kiểm tra công tác bầu cử ở các xã

Sáng ngày 25/4, Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác bầu cử ở các xã.

Hiện nay, cơ bản các xã đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri, chuẩn bị đầy đủ vật chất phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Qua kiểm tra, đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện yêu cầu các xã, thị kiểm tra rà soát công tác bầu cử như: Niêm yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống đài Truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của ngày bầu cử.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cùng các đoàn kiểm tra công tác bầu cử ở các xã

Hiện tại, một số xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền trực quan tại trụ sở và các nhà văn hóa xóm. Trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác bầu cử tại các xã.

Hữu Hoàn