Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Thuận Sơn.

Cùng ngày đồng chí Trương Hồng Phúc- BT huyện ủy- CT HĐND huyện đã có buổi làm việc với BCH đảng bộ xã Thuận Sơn về công tác lãnh đạo , chỉ đạo xây dựng NTM và thực hiện nhiệm vụ qúy 1 năm 2014. Cùng đi còn có các đồng chí lãnh đạo BTC, ban kiểm tra huyện ủy .

Sau 3 năm thực hiện chủ trương quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân xã Thuận Sơn đã thực hiện được 6 tiêu chí đó là: Hoàn thành việc xây dựng và công khai quy hoạch NTM, hoàn thành việc dồn điền đổi thửa để nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp phát triển đời sống, đẩy mạnh giao thông nông thôn, nội đồng đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất , hệ thống y tế đảm bảo phục vụ như cầu khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong 3 năm qua, nhân dân xã Thuận Sơn đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng hệ thống kênh mương và hệ thống đường giao thông nông thôn thuận lợi cho nhân dân đi lại. Tuy nhiên so với tiềm năng và lợi thế thì việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM của xã Thuận sơn vẫn còn chậm. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2014, qua đánh giá thực tế vẫn có nhiều chỉ tiêu chua đạt sơ với kế hoạch được giao.

Trương Hồng Phúc- BT huyện ủy – CT HĐND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trương Hồng Phúc- BT huyện ủy- CT HĐND huyện yêu cầu BCH đảng bộ xã Thuận Sơn, các đồng chí trong BTV và cá nhân từng đồng chí chủ trì nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, tổ chức soát xét các chỉ tiêu kinh tế – xã hội để tập trung bàn bạc, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết , khắc phục các vấn đề tồn tại trong thời gian qua. Tiếp tục vận động nhân dân góp công, góp sức xây dựng NTM để ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Hữu Hoàn