Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa xuân và công tác chuẩn bị sản xuất Hè Thu.

Sáng ngày 2/6/2016, các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện đã về một số xã kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa Xuân và công tác chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu năm 2016.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa Xuân tại các xã

Kiếm tra tại các xã Bồi Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây, đến thời điểm này các trà lúa Xuân cơ bản đã chín, năng suất đạt cao hơn từ 500 – 700 kg/ ha so với vụ Xuân năm 2015, năng suất lúa Xuân năm nay đạt từ 70 – 72 tạ/ha. Hiện tại, xã Bồi Sơn đã thu hoạch được 80% diện tích lúa, các xã còn lại chỉ mới thu hoạch đạt trên dưới 50% diện tích, tiến độ thu hoạch rất chậm, tâm lí của đa số bà con nông dân vẫn muốn để lúa chín hơn hoặc còn đợi thuê máy gặt.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra bãi xử lí rác thải tập trung tại xã Hồng Sơn

Nhân dịp này, các đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra bãi xử lí rác thải tập trung tại xã Hồng Sơn, qua kiểm tra cho thấy việc xử lí rác thải tại đây còn chưa đúng quy trình, rác thải sau khi tập kết đến đây còn được đổ lộn xộn, rác chưa được đổ đúng tại các hố xử lí, về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đôn đốc bà con nông dân tập trung ra đồng khẩn trương thu hoạch lúa Xuân và các loại cây trồng khác

Sau kiểm tra, đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu phòng NN&PTNT cùng các ngành liên quan và các xã, thị đôn đốc bà con nông dân tập trung ra đồng để khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Xuân và các loại cây trồng khác để vừa đảm bảo công tác sản xuất Hè Thu kịp thời vụ, vừa tránh diễn biến thời tiết mưa, gió lớn ảnh hưởng đến năng suất lúa. Trong sản xuất Hè Thu, các địa phương tùy theo điều kiện để cơ cấu các loại cây trồng hợp lí, những diện tích không đảm bảo nước chuyển sang sản xuất cây trồng cạn như Đậu xanh, Ngô, Lạc. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch đến đâu, cày bừa làm đất đến đó, cung ứng đủ nguồn nước tưới, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, phấn đấu gieo trồng đảm bảo diện tích và lịch thời vụ đề ra.

Cũng nhân dịp này, các đồng chí đã lưu ý các xã chủ động làm tốt công tác PCCR, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã Giang Sơn Tây các tiêu chí còn đạt thấp, mới 5 tiêu chí, vì vậy cần tập trung vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực để làm thí điểm tại một xóm sau đó để phát triển nhân rộng ra toàn địa bàn.

 Sỹ Bắc