Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử ở các xã

Sáng ngày 17/5, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử ở các xã Lưu Sơn, xã Đặng Sơn, Thịnh Sơn và một số cơ quan, đơn vị trường học.

Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã được các xã, thị đang khẩn trương triển khai. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tại các điểm bỏ phiếu Ủy ban bầu cử các đơn vị đang tập trung trang trí khu vực bỏ phiếu đảm bảo theo quy định.

%image_alt%
Nhà văn hóa đa chức năng xã Lưu Sơn

Tuy nhiên, qua kiểm tra, tại một số xã và một số cơ quan đơn vị việc tổ chức trang trí, treo băng cờ, khẩu hiệu vẫn còn sơ sài, không đảm bảo theo quy định hướng dẫn của cấp trên.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử ở các xã và một số cơ quan, đơn vị

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã, thị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức chuẩn bị khu vực bỏ phiếu đúng theo quy định của cấp trên.

Hồng Sơn