Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác bầu cử ở các xã, thị

Sáng ngày 13/4, Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác bầu cử ở các xã, thị.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã niêm yết danh sách 15 vạn cử tri tại các điểm bầu cử, tổ chức tốt việc tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và kẻ vẽ panô, áp phích, khẩu hiệu để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua kiểm tra tại các xã Lạc Sơn, Đà Sơn và Văn Sơn cho thấy các đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo quy trình và thời gian theo quy định của luật bầu cử. Tuy nhiên, việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử vẫn còn những thiếu sót nhất định như: Số thứ tự; ngày, tháng, năm sinh của cử tri và viết danh sách còn thiếu khoa học.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác bầu cử ở các xã, thị

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ban bầu cử các xã, thị nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của cấp trên và quy trình bầu cử, rà soát, đối chiếu và lên danh sách cử tri rõ ràng. Đồng thời, tổ chức hiệp thương lần thứ 3 đúng quy trình đảm bảo công khai dân chủ. Từ ngày 14/4, tất cả các xã, thị và huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐND các cấp.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt