Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão

Sáng ngày 10/9, đồng chí Trần Văn Hiến- Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước trước mùa mưa bão năm 2021.

Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra Đập Ao Cà xã Bài Sơn

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT, toàn huyện Đô Lương hiện có 112 hồ chứa và đập thủy lợi lớn nhỏ, phục vụ tưới tiêu khoảng trên 3.000 ha lúa. Nhìn chung các công trình thủy lợi qua kiểm tra chưa phát hiện sự cố lớn, vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với cơn bão số ConSon, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hiến yêu cầu các xã có hồ, đập thủy lợi cần kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình hồ chứa, đập thủy lợi, tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các ẩn họa, hư hỏng gây sự cố ngay từ đầu, giảm thiệt hại gây ra.

Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra Đập bà Thi xã Hiến Sơn .

Đồng thời, yêu cầu các địa phương có hồ, đập thủy lợi phải có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với bão lũ trong mọi tình huống. Trong đó cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc, và các lực lượng tại chỗ. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng chân đê các hồ đập. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với cơ sở nơi có hồ, đập thủy lợi để người dân kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn hồ, đập trước mùa mưa, bão năm 2021.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt