Đồng chí Trần Đình Hùng UVBTV tỉnh ủy- Đại tá, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Sáng ngày 27/8, Đồng chí Trần Văn Hùng UVBTV tỉnh ủy- Đại tá, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 tại Đô Lương. Tham dự có đồng chí Ngọc kim Nam Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hiện nay công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 tại huyện Đô Lương đã được chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để phục vụ  diễn tập đạt kết quả tốt. Tại tất cả các điểm đã được bố trí sẵn sàng từ lực lượng, cơ sở vật chất, liên lạc, trang thiết bị.

h2

Đồng chí Trần Văn Hùng UVBTV tỉnh ủy- Đại tá, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 tại Đô Lương.

Qua kiểm tra đồng chí Trần Văn Hùng UVBTV tỉnh ủy- Đại tá, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự đánh giá cao công tác chuẩn bị công tác diễn  tập của huyện Đô Lương đồng thời yêu cầu các bộ  phận tiếp tục kiểm tra rà soát chặt chẽ các vấn đề liên quan. Đồng thời tập trung khắc phục và xử lý tốt các nhiệm vụ đột xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

h1

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các vị trí diễn tập. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí chỉ huy trưởng yêu cầu, Ban chỉ đạo diễn tập huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với  các ban , ngành liên quan và các xã nằm trong khu  vực diễn tập chủ động xử lý các tình huống trong quá trình diễn tập./.

 

Hữu Hoàn