Đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng Đển Quả Sơn.

Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu du khách đến thăm viếng và tổ chức lễ hội Đền Quả Sơn năm 2021,  đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng Đền Quả Sơn.

a1

Hiện nay, các hạng mục nâng cấp, tôn tạo, xây dựng Đền Quả Sơn đang được các nhà thầu tổ chức thi công để hoàn thành các hạng mục xây dựng gồm Thượng điện, Trung điện và Hạ điện. Ban quản lý đền cũng đang tổ chức san lấp mặt bằng, mở rộng khuôn viên trước chính điện.

a2

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu Ban quản lý và đơn vị xây dựng tiếp tục rà soát, tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục theo dự án nâng cấp, tôn tạo Đền Quả Sơn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch.

Hữu Hoàn