Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư –  Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 15/7, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư –  Chủ tịch UBND huyện đã về xã Yên Sơn trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Biên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban tổ chức.

11

Ông Biên sinh năm 1937, vào Đảng ngày 21/4/1955. Trong suốt mấy chục năm qua, ông Biên đã không ngừng rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng giao phó.

Được sự uỷ quyền của BTV Tỉnh uỷ, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư –  Chủ tịch UBND huyện đã trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tới ông Nguyễn Văn Biên.

11

Đồng chí phó bí thư –  Chủ tịch UBND huyện đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của Đảng viên Nguyễn Văn Biên.

Hữu Hoàn