Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện Trồng cây đầu Xuân tại đền Khai Long

Chiều ngày 12/2/12019, đồng chí Phùng Thành Vinh, chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã tham gia trồng cây xanh đầu xuân tại đền Khai Long xã Tân Sơn.

dcvinhtrongcay

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện trồng cây lưu niệm tại đền Khai Long

Đền Khai Long là nơi thờ Tướng quân Ngô Xương Xí- cháu đích tôn của Ngô Quyền. Qua thời gian mai một, đền được chính quyền, địa phương, nhân dân và các nhà hảo tâm đã đóng góp công đức phục hồi tôn tạo lại. Đền Khai Long được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2016. Hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, được sự hỗ trợ của huyện ủy, UBND huyện, dịp này xã Tân Sơn đã triển khai trồng trên 2000 cây xanh tại khu di tích và khuôn viên các nhà văn hóa xóm. Để động viên khích lệ phong trào, đồng chí Phùng Thành Vinh đã tham gia  trồng 50 cây lát hoa tại khuôn viên đền Khai Long. Đồng thời giao trách nhiệm cho địa phương cần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc để số cây được trồng đảm bảo sống và phát triển tốt.

Huy Khôi