Đồng chí Phan Đình Trạc – Chủ tịch UBND Tỉnh thăm và làm việc tại Đô Lương

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trong sản xuất nông nghiệp, chiều ngày 19-7-2010. Đồng chí Phan Đình Trạc – chủ tịch UBND tỉnh nghệ an đã về thăm và kiểm tra hệ sông Khuôn tại Đô Lương. Cùng đi có đồng chí Phan Thọ Cảnh – Giám đốc sở NN và PTNT, đồng chí Trương Hồng Phúc – chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Văn Ngọc – phó chủ tịch UBND và cán bộ công ty Thuỷ nông Bắc.

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra hệ thống cống đầu nguồn sông khuôn


Hệ thống sông Khuôn là một công trình thuỷ lợi quan trọng, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương. Sông Khuôn có chiều dài 12 km và phục vụ nước tưới trên 1200 ha của 8 xã vùng dưới nguồn. Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn và Tân Sơn. Sông Khuôn còn góp phần tiêu úng thoát lũ cho 653 km2 cho các địa phương thuộc lưu vực. Theo thiết kế lưu thông dòng chảy của sông Khuôn đạt 1,2m3/s  tương đương 4000m3 /h. Tuy nhiên qua kiểm tra đánh giá hệ thống cống đầu nguồn thì lưu tốc không đạt, hệ thống kênh đã lâu năm bị bồi lắng nên lưu lượng nước giảm đáng kể, không đảm bảo nguồn nước tưới và 22 trạm bơm chính hoạt động. Trước tình hình đó đồng chí chủ tịch UBND Tỉnh đã yêu cầu công ty Thuỷ nông bắc cần phối hợp với chính quyền địa phương nạo vét khơi thông dòng chảy để đảm bảo sản xuất nông nghiệp. UBND Tỉnh đã có dự án nâng cấp sửa chữa toàn bộ sông Khuôn, trước mắt sẽ đầu tư cho xây dựng trạm bơm hỗ trợ cống đầu nguồn để đảm bảo lưu lượng nguồn nước.

Trong chuyến làm việc tại Đô Lương đồng chí Phan Đình Trạc chủ tịchUBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn đã có buổi làm việc với trại lợn Thái Dương ở xã Đại Sơn. Qua kiểm tra tình hình và báo cáo của lãnh đạo công ty Thái Dương, trong quá trình sản xuất chăn nuôi trại lợn đã vi phạm nhiều quy định pháp luật như : Quy mô sản xuất chăn nuôi quá tải so với thiết kế và đăng ký 33000/5000 con. Từ đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khoẻ và đời sống của nhân dân nên nhiều hộ dân quá khích đã phản ứng trại lợn Thái Dương ngày 12/6/2010.

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các đồng chí trong đoàn làm việc với công ty Thái Dương về khắc phục tình trạng ô nhiễm
Công ty Thái Dương và cán bộ trại lợn Thái Dương đã triển khai khắc phục nhưng tiến độ chậm, việc đầu tư khắc phục chưa đồng bộ nên không có hiệu quả. Trước tình hình đó đồng chí chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu phía công ty cần triển khai ngay các biện pháp khắc phục môi trường cả ô nhiễm nguồn nước. Giảm quy mô chăn nuôi xuống đúng mức theo đăng ký và khả năng xử lý môi trường hiện tại. Hoàn thành các thủ tục pháp lý đúng quy định. Rà soát mức độ ô nhiễm, vi phạm, thiệt hại để có biện pháp đền bù cho nhân dân, kể cả trường hợp di dời tái định cư. Đồng chí chủ tịch UBND Tỉnh Phan Đình Trạc giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo dõi giám sát tình hình khắc phục của công ty. Nếu không thực hiện tốt sẽ có các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Huy Khôi