Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư tỉnh ủy tham dự hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 xóm 5, xã Thịnh Sơn

Chiều ngày 31/3/2017, Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư tỉnh ủy  đã về tham dự hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 khóa XXI  tại chi bộ 5, thuộc Đảng bộ xã Thịnh Sơn. Cùng đi ở huyện có các đồng chí  Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện , Nguyễn Tất Hiệp-  Trưởng ban tổ chức huyện ủy.

Thinh-son-kiem-diem

Đồng chí Lê Minh Thông – Phó bí thư tỉnh ủy và Lê MInh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện tham dự hội nghị kiểm điểm tập thể chi bộ xóm 5, xã Thịnh Sơn

Tại hội nghị, Chi Bộ 5 đa kiểm điểm theo NQ Trung ương 4 khóa XII, kiểm điểm tập thể Chi bộ và từng Đảng viên.

Thinh-son-kiem-diem2

Thinh-son-kiem-diem3

Các đảng viên góp ý cho tập thể chi bộ xóm 5, xã Thịnh Sơn

Do trong thời gian qua, Chi bộ đã làm tốt công tác tiếp thu, quán triệt và hướng dẫn, học tập nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ nên tại hội nghị việc kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, tập thể chi bộ cũng như các Đảng viên đã tự nhận diện trong 27 biểu hiện mà nghị quyết trung ương 4 khóa XII đã nêu ra.

Thinh-son-kiem-diem4

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị kiểm điểm NQTW4 khóa XII tại chi bộ xóm 5, xã Thịnh Sơn

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư tỉnh ủy  đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thăn trong việc kiểm điểm, nhận diện các biểu hiện, đây là một đợt sinh hoạt trong Đảng, nhằm giúp các tập thể nhìn nhận ra những ưu điểm, những tồn tại, yếu kem để khắc phục, từ đó làm tốt công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Qua đây, đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện Đô Lương tiếp tục triển khai tốt việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 khóa XII tại các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo chất lượng và thời gian đề ra./..

 Sỹ Bắc – Hoàng Phi