Đồng chí Nguyễn Văn Hằng- Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Đô Lương

Chiều ngày 28/8, đồng chí Nguyễn Văn Hằng- Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã về  kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Đô Lương. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

dc-nguyen-trung-thanh--pct-ubnd-bao-cao-ket-qua-xay-dung-ntm--cua-huyen-dl

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới.

Tính đến ngày 25/8/2019, toàn huyện đạt 540 tiêu chí, trong đó 8 tháng đầu năm đã đạt mới 18 tiêu chí/44 tiêu chí theo kế hoạch năm 2019. UBND huyện đã tổ chức thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới đợt 1 đối với 8 xã nằm trong  kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2019. Đồng thời đã tổ chức thẩm tra lần 2 tại xã Thuận Sơn và đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định.

doan-cong-tac-kiem-tra-xay-dung-tru-so-lam-viec-tai-bac-sơn

Đoàn công tác kiểm tra xây dựng trụ sở làm việc tại xã Bắc Sơn.

Về huy động nguồn lực, đến nay Đô Lương đã huy động được trên 172,5 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên 28,3 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 7.5tỷ đồng, vốn lồng ghép khác trên 99 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp trên 45 tỷ đồng.

UBND huyện cũng đã phân bổ 4.650 tấn xi măng cho các xã làm đường giao thông nông thôn, trong đó 3.650 tấn tỉnh cấp hỗ trợ, 1000 tấn từ nguồn ngân sách Trung ương. UBND huyện cũng đã trích ngân sách mua 2000 tấn xi măng hỗ trợ các xã làm đường giao thông nông thôn.

xa-bac-son-dang-tap-trung-xd-svd-de-thuc-hien-cac-tieu-chi-xd-ntm

Xã bắc Sơn đang tập trung xây dựng sân vận động để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Phương

Tại các xã Thuận Sơn, Đà Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Hằng- Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra một số công trình đang thi công như sân vận động, trường học, trạm y tế, công sở làm việc…Đồng chí lưu ý các xã cần tập trung hoàn thành các công trình đang xây dựng, giải ngân nguồn vốn, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tránh dồn vào dịp cuối năm.

                                                                              Ngọc Phương