Đồng chí Nguyễn Trung Thành –Phó chủ tịch UBND huyện trao tặng bò cho hộ nghèo xã Đặng Sơn

Tại xã Đặng Sơn, cùng với UBMTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã trao hỗ trợ bò sinh sản cho bà Nguyễn Thị Hoa, ông Hoàng Thanh Hải ở xóm 1, ông Trần Văn Hải ở xóm 3, ông Lê Hữu Hoàng ở xóm 4 và bà Nguyễn Thị Yến ở xóm 5 Đây là các gia đình thuộc diện hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi con bò có trị giá 15 triệu đồng, trong đó UBMTTQ tỉnh hỗ trợ 9 triệu đồng, MTTQ huyện hỗ trợ 5 triệu đồng và MTTQ xã hỗ trợ 1 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã trao hỗ trợ bò sinh sản cho các gia đình thuộc diện hộ cận nghèo ở xã Đặng Sơn.

Tại các hộ gia đình, đồng chí Nguyễn Trung Thành đã động viên và mong muốn với sự hỗ trợ này, các gia đình sẽ làm tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình trong thời gian tới.

Các hộ  gia đình cảm ơn  sự quan tâm tạo điều kiện  của UBMTTQ các cấp để phát triển chăn, tăng thu nhập kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt