Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến hộ sản xuất lúa hè thu

Sáng 31/5, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè thu năm 2019.

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay toàn huyện Đô Lương gieo cấy trên 7.200 ha lúa, chủ yếu cơ cấu các loại giống lúa ngắn ngày cho năng suất, chất lượng cao và một số giống lúa mới.

a1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất Hè thu xã Đà Sơn

Qua kiểm tra, hiện nay nông dân đã gieo trên 90% tổng diện tích. Còn 1 số xã như Lạc Sơn, Xuân Sơn, Yên Sơn… tranh thủ thời tiết có mưa, bà con đang khẩn trương cày đất và gieo cấy số diện tích còn lại.

a2

Bà con nông dân đang gieo cấy số diện tích còn lại

Để sản xuất thắng lợi vụ Hè Thu năm nay, huyện Đô Lương chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi đồng ruộng, dự báo tình hình phát sinh dịch hại để hướng dẫn nông dân phòng trị; kịp thời kiểm tra, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi bị xuống cấp đảm bảo đủ nước phục vụ tốt cho sản xuất của người dân. Theo lịch thời vụ, huyện sẽ hoàn thành việc xuống giống vụ hè thu vào ngày 5/6/2019.

Lê Hoàn