Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa Hè Thu

Sáng ngày 1/8/2016, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện đã về các xã để tổ chức kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa Hè Thu.

anh-sau-benh-5

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa Hè Thu

Theo số liệu báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, đến thời điểm này trên địa bàn huyện Đô Lương đã có trên 1.000 ha lúa Hè Thu bị dịch sâu cuốn lá nhỏ, mật độ từ 30 – 50 con/m2, một số nơi trên 100 con/m2. Các địa phương có nhiều diện tích bị sâu cuốn lá nhỏ gồm Đặng Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Trù Sơn, Lạc Sơn, Minh Sơn, Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bồi Sơn… Hiện nay, một số diện tích lúa đã bắt đầu xuất hiện rầy nâu, khô vằn hổ.

anh-sau-benh-3

Trên 1.000 ha lúa Hè Thu bị dịch sâu cuốn lá nhỏ

anh-san-benh-4

Một số diện tích lúa bắt đầu xuất hiện rầy nâu, khô vằn hổ

anh-sau-benh-1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các ban, ngành liên quan như: Phòng NN&PTNT, Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật huyện và các xã, thị tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh không để lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Tập trung chống hạn và chăm bón đảm bảo cân đối, hợp lí cho diện tích lúa.

 Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt