Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác làm GTLT

Ngay trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã về các địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác làm giao thông thuỷ lợi.

ra-quan-TL

Các xã ra quân làm giao thông nội đồng

Nhìn chung, trong sáng ngày 10/10, một số địa phương đã tổ chức hưởng ứng chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thuỷ lợi tại các xã thị, nhân dân đều phấn khởi hưởng ứng làm giao thông thuỷ lợi. Hệ thông giao thông, kênh mương thuỷ lợi nội đồng được nạo vét, khơi thông, các công trình hồ đập, trạm bơm, cầu cống đã được tu sửa lại nhăm đảm bảo giao thông đi lại và sản xuất của nhân dân.

ra-quan-TL2

ra-quan-TL3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc các xã ra quân làm GTTL

Qua kiểm tra các xã triển khai làm tốt như: Đông Sơn,  Thị Trấn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, và Giang Sơn Tây. Còn các xã chưa triển khai làm tốt gồm: Tràng Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Sơn, Bồi Sơn và Giang Sơn Tây. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương chưa ra quân phải khẩn trương tổ chức ra quân làm giao thông thuỷ lợi theo đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tập trung đầu tư, nâng cấp, khắc phục, sữa chữa các công trình giao thông thuỷ lợi để phục vụ đắc lực sản xuất vụ xuân 2017./..

 Sỹ Băc – Hoàng Phi