Đồng chí Nguyễn Trung Thành kiểm tra sản xuất vụ Đông năm 2017

Sáng ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất vụ Đông tại các xã.

 

14

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra sản xuất vụ Đông.

Đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Đô lương đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa hè thu và đang triển khai làm đất gieo trồng vụ cây vụ Đông. Đối với các xã chạy lụt và không chủ động nước, việc thu hoạch lúa hè thu đã xong, nhân dân đã triển khai xuống đồng gieo trồng cây vụ Đông rất khẩn trương và sôi nổi.

12

Bà con nông dân đang khẩn trương sản xuất vụ  Đông.

Xã Hiến Sơn là đơn vị triển khai sản xuất vụ đông sớm nhất. Với diện tích cơ cấu gần 44 ha, bà con nông dân xã Hiến Sơn phấn đấu khép kín  diện tích trước ngày 25/9/2017. Trong đó, cây ngô Đông và khoai lang cơ cấu gần 34 ha và rau màu các loại gần 10 ha. Năm nay UBND huyện giao xã Hiến sơn chỉ tiêu trồng 17 ha ngô Đông trên đất 2 lúa nhưng xã đã triển khai gieo trỉa trên 20 ha.

Tại xã Trù Sơn, việc triển khai sản xuất vụ Đông đang được khẩn trương tiến hành. Cơ bản diện tích sản xuất của xã Trù Sơn không chủ động nước nên thu hoạch lúa hè thu xã triển khai chỉ đạo nhân dân làm đất gieo trồng sản xuất đến đó .  Hiện nay, bà con nông dân tập trung gieo trỉa 50 ha lạc Đông theo kỹ thuật phủ ni lông để tăng năng suất và chống hạn. Năm nay sẽ triển khai gieo trồng 40 ha cây khoai lang và 70 ha ngô, trong đó ngô trên đất 2 lúa, phấn đấu khép kín diện tích vụ Đông trước ngày 30/9/2017.

13

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương tinh thần khẩn trương sản xuất vụ Đông của 2 xã Hiến Sơn và Trù Sơn.

Qua kiểm tra, đồng chí  PCT UBND huyện Nguyễn Trung Thành đã biểu  dương bà con nông dân 2 xã Hiến Sơn và Trù Sơn. Đồng chí đề nghị các xã cần tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông kịp thời vụ. UBND huyện sẽ khen thưởng cho các đơn vị làm tốt và nghiêm túc xử lý đối với các đơn vị không hoàn thành kế hoạch.

Huy Khôi