Đồng chí Nguyễn Trung Thành kiểm tra công tác sản xuất vụ xuân

Trong hai ngày 2 và 3/2 đ/c Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã về các địa phương  kiểm tra, đôn đốc công tác gieo cấy lúa vụ xuân .

KT-cay1

Bà con nông dân tập trung xuống đồng gieo cây

Sau những ngày vui tết đón xuân, bắt đàu từ ngày 5 âm lịch nhân dân các địa phương đã tập trung ra đồng để làm đất và  gieo cấy lúa. chủ yếu là các xã Đặng Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Hồng Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn. Theo số liệu của phòng NN&PTNT huyện , tính đến ngày 2/2 tức mùng 6 tết, toàn huyện Đô Lương đã gieo cấy được gần 6,000/7800 ha, chủ yếu là diện tích gieo thẳng, diện tích còn lại dự kiến phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/2.

KT-cay

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyeebj kiểm tra tiến độ gieo cấy

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các địa phương  tập trung  chỉ đạo bà con nong dân xuống đồng gieo cấy hoàn thành diện tích và lịch thời vụ đề ra, làm tốt công tác phòng chống rét cho cây trông vật nuôi, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc  và phòng trừ sâu bệnh.

Cúng nhân dịp này, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đã về thăm và đôn đốc các ngành liên quan trong sản xuất nông nghiệp như Trạm trông trọt và BVTV, trạm thú y, trạm vật tư phân bón nông nghiệp làm tốt công tác cung ứng đầy đủ vật tư phân bón, làm tốt công tác phát hiện phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn./..

 Sỹ Bắc  – Hồng Sơn