Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện tặng quà các gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7,  đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại các xã Thượng Sơn, Quang Sơn và xã Thái Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng quà tới Nguyễn Lịch Sử – nạn nhân chất độc da cam Dioxin ở xã Thượng Sơn.
đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã thăm và tặng quà tới bà Nguyễn Thị Vường thân nhân liệt sỹ ở xã Thượng Sơn.

Tại xã Thượng Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã thăm và tặng quà tới ông Nguyễn Lịch Sử năm nay 75 tuổi, nạn nhân chất độc da cam Dioxin được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng và bà Nguyễn Thị Vường thân nhân liệt sỹ , năm nay 86 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện tặng quà tới bà Nguyễn Thị Duyên thân nhân liệt sỹ ở xã Quang Sơn
Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện tặng quà tới Gia đình ông Nguyễn Đình Linh thương binh ở xã Quang Sơn.

Tại xã Quang Sơn, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Duyên, thân nhân liệt sỹ, ông Nguyễn Đình Linh và bà Nguyễn Thị Tứ thương binh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng quà tới bà Nguyễn Thị Tứ thương binh ở xã Quang Sơn.

Tại xã Thái Sơn, đoàn đã đến thăm và tặng quà ông Hoàng Quốc Trứ thương binh ¾ năm nay đã 94 tuổi và ông Nguyễn Quốc Năm, năm nay đã 95 tuổi, được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện trao quà cho ông Hoàng Quốc Trứ thương binh 3/4 ở xã Thái Sơn.
Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện tặng quà tới ông Nguyễn Quốc Năm thương binh ở xã Thái Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Tại các gia đình chính sách đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã trao mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 1.250.000 đồng.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt