Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang: Làm việc với Trường THCS Đội Cung

Chiều 18/12, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Lưu Sơn, Thị trấn Đô Lương và trường THCS Đội Cung để triển khai kế hoạch sáp nhập học chung 1 điểm trường.

5

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang: Làm việc với Trường THCS Đội Cung

Trường THCS Đội Cung được hình thành trên cơ sở sáp nhập trường THCS Lưu Sơn và Thị trấn năm 2011.  Sau 8 năm, hiện nay trường vẫn học ở điểm trường với 2 phân hiệu ở 2 địa phương. Điều này dẫn đến tình trạng khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, an ninh trường học và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, trường THCS Đội Cung sẽ được đầu tư xây dựng và học tập 1 điểm trường tại Thị trấn. Tuy nhiên, để thực hiện sáp nhập  về 1 điểm, diện tích khuôn tối thiểu cần đạt 9000 m2, 28 phòng học, 6 phòng bộ môn, 4 phòng chức năng, nhà hiệu vụ, khu sân chơi bãi tập, công trình vệ sinh và nhà xe. Với quy mô hiện tại, trường cần mở rộng diện tích 3000 m2, xây dựng  thêm 8 phong học, 6 phòng bộ môn, 1 nhà tập đa chức năng, khối hành chính quản trị và các công trình thiết yếu khác. Dự trù kinh phí đấu tư là trên 9,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương đều thống nhất và đồng tình phương án sáp nhập chỉ học 1 điểm trường và cùng đồng ý chia sẻ trách nhiệm đóng góp chung. Riêng Thị trấn nhận trách nhiệm giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên và đóng góp lớn hơn.

6

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Quang nhấn mạnh: Việc triển khai học chung 1 điểm trường là cần thiết, bắt buộc và cần triển khai sớm. Điểm đầu tư xây dựng và học chung xác định là điểm chính trường THCS Đội Cung tại Thị Trấn. Ngay trong tuần, UBND Thị trấn và Phòng Tài nguyên môi trường hoàn thành việc xác định diện tích hiện có và diện tích cần mở rộng.  Đảng ủy Lưu Sơn triển khai họp ban thường vụ thông qua kế hoạch và có báo cáo về nguồn lực đóng góp của địa phương để có phương án chỉ đạo tiếp theo./.

                                                                                                Huy Khôi