Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Kiểm tra hồ đập trước mùa mưa bão.

Sáng ngày 23/7, Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch và ban quản lý dự án đã về các xã kiểm tra tiến độ xây dựng các hồ đập trước mùa mưa bão.

Hiện nay, Đô Lương có trên 80 hồ đập lớn nhỏ. Trong đó 7 hồ đập đang được Trung ương và tỉnh đầu tư, nâng cấp, tu sửa nhằm phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tại đập Khe Chuối xã Đại Sơn, đây là đập có trữ lượng nước lớn phục vụ tưới tiêu cho trên 150 ha lúa của nông dân với tổng kinh phí đầu tư xây lắp 5,7 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kiểm tra tiến độ đập Khe Chuối xã Đại Sơn.

Hiện nay đơn vị thi công đang tập trung nhân lực xe máy để hoàn thành trước mùa mưa lụt và đảm bảo việc chứa nước. Tại đập Bàu Nại xã Mỹ Sơn có nguồn kinh phí đầu tư xây lắp 11 tỷ đồng đang được công ty cổ phần xây dựng Việt Bình khẩn trương thi công nâng cấp, sửa chữa, chống thấm toàn bộ thân đập dài gần 700 m.

Đập Bầu Nại xã Mỹ Sơn đang được công ty Cổ phần Việt Bình khẩn trương hoàn thành thi công trước mùa mưa bão.

Qua việc kiểm tra, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện biểu dương các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, nguồn vốn, trang thiết bị máy móc để xây dựng hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng. Đ/c cũng yêu cầu Ban quản lý dự án huyện phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công và ban giám sát thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hỗ trợ kịp thời xử lý các vướng mắc để việc thi công các công trình hồ đập thuận lợi và đảm bảo chất lượng. Các công trình phải được gấp rút thi công hoàn thành trước mùa mưa lụt để vừa đảm bảo an toàn nhưng cũng vừa tích nước phục vụ cho sản xuất trong thời gian tới.

Hữu Hoàn