Đồng chí Nguyễn Tất Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Thịnh Sơn

Vừa qua, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện đã về xã Thịnh Sơn để kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới, cùng đi có đ/c Nguyễn Hồng An – Trưởng ban tổ chức huyện ủy và các ban ngành.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Thịnh Sơn là xã được huyện Đô Lương chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2010 đến nay, toàn xã đã tập trung huy động mọi nguồn vốn để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổng mức đầu tư đạt hơn 100 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua thực tế triển khai và quá trình tổ chức thực hiện, đến nay xã Thịnh Sơn đã có 15/19 tiêu chí đã đạt, còn 4 tiêu chí trọng điểm về hạ tầng kinh tế, môi trường xã hội xã vẫn chưa đạt được. Năm 2013, nhân dân Thịnh Sơn cũng đồng tình phấn khởi ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể như: tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình tường rào, tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, 13 xóm chủ động họp dân đăng ký làm đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. UBND xã Thịnh Sơn cũng đã có những đề nghị huyện hỗ trợ các nguồn đấu giá đất để lại cho các xã làm điểm xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi chưa đạt chuẩn, đề nghị UBND huyện, các ban ngành cấp huyện liên quan chỉ đạo, phối kết hợp chỉ đạo dứt điểm mặt bằng bãi rác thải theo quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong đoàn đi kiểm tra thực tế tại xã Thịnh Sơn

Tại buổi kiểm tra, đ/c Nguyễn Tất Thành đã đánh giá cao kết quả trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của xã Thịnh Sơn, đồng thời nhấn mạnh Thịnh Sơn phải hoàn thành 19/19 tiêu chí cuối năm 2014 để nhân rộng ra toàn huyện, tập trung vận động nhân dân xây dựng các nhà văn hóa xóm, làm tốt tiêu chí vệ sinh môi trường để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, xứng đơn vị dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Đô Lương.

Đài Đô Lương