Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Kiểm tra công tác ra quân làm giao thông thủy lợi

 Để thực hiện tốt chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi trên địa bàn huyện, chiều ngày 16/10 đ/c Nguyễn Tất Thành-CT UBND huyện đã về các xã kiểm tra việc thực hiện chiến dịch.

Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruông, ngay sau lễ phát động ra quân, hầu hết các xã, thị Trấn đều đã tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi. Khác với những năm trước, dù ngày 16/10 mới tổ chức lễ phát động, song việc ra quân làm GTTL đã được tiến hành triển khai trước 1 tháng. Hầu hết các đơn vị đều triền khai thực hiện đạt khối lượng công việc giao được từ 50-60%, 1 số xã đã vượt chỉ tiêu khối lượng công việc trên 200% như: Tràng Sơn, Tân Sơn, Đặng Sơn, Xuân Sơn.

%image_alt%

Đợt ra quân làm GTTL năm nay gắn liền với việc thực hiện công tác "Dồn liền đổi thửa" theo chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy nên các đơn vị xã thị đã tập trung cho việc làm giao thông nội đồng, đắp bờ vùng bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng phấn đấu hoàn thành việc dồn điền đổi thửa trong tháng 11/2014 hoàn thành chỉ tiêu làm giao thông thủy lợi trong tháng 12. Ngoài ra, các xã cũng tập trung nạo vét kênh mương thủy lợi, sửa chữa các cầu cống hư hỏng để phục vụ cho sản xuẩ nông nghiệp trong vụ xuân 2015. Với tính chất công việc và để kịp tiến độ ngoài huy động nhân dân các đơn vị huy động nhiều máy múc máy đào để làm nên hiệu quả và chất lượng rất cao. Một số xã dù khó khăn nhưng vẫn tập trung làm tốt như: Mỹ sơn, Hiến sơn, Trù sơn.

%image_alt%

Gắn với việc kiểm tra, đ/c CT UBND huyện Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo các xã thị tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ ra quân và làm giao thông thủy lợi đảm bảo theo quy hoạch chỉnh trang đồng ruộng để phục vụ cho việc phục vụ sản xuất nông nghiệp đat hiệu quả. Đặc biệt là hoàn thành công tác "Dồn điền đổi thửa". UBND huyện sẽ có biện pháp xử lý nghiêm túc với các đơn vị không chấp hành đúng chủ trường và Kế hoạch đề ra.

Huy Khôi