Đồng chí Nguyễn Tất Thành – CHủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo xã Trung Sơn

Sáng ngày 8/2/2014, Đồng chí Nguyễn Tất Thành – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Trung Sơn về công tác dồn điền, đổi thửa theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo phòng NNPT NT và phòng tài nguyên môi trường.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, đầu năm 2013 xã Trung Sơn đã triển khai thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đã đạt được những kết quả tốt với mục đích tập trung ruộng đất để quy hoạch vùng sản xuất tập trung, hình thành các vùng chuyên canh tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất đem lại hiệu quả cao, đến nay 8/8 xóm của xã Trung Sơn đã hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa giao lại ruộng cho hộ nông dân. Mỗi hộ trước đây 5 đến 7 thửa ở nhiều xứ đồng khác nhau sau chuyển đổi có tổng số 1230 hộ nhận ruộng với 441ha đất canh tác, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,7 thửa. hiện tại ở xã Trung Sơn có 500 hộ chỉ canh tác một thửa, 400 hộ canh tác hai thửa, 330 hộ canh tác ba thửa. việc dồn điền, đổi thửa ở Trung SƠn đã được cấp ủy, chính quyền và các ban ngành quan tâm chỉ đạo từ xã đến xóm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch hệ thống giao thông thủy lợi đến tận chân ruộng. sau khi chuyển đổi xã Trung sơn đã vận động nhân dân đóng góp 250.000d, xã đầu tư kinh phí 1,2 tỷ đồng, trong đó xây lắp 600.000.000 đồng, đào đắp 74.000 m3 đất để nạo vét kênh mương tưới tiêu, làm 200m tuyến đường nội đồng. Nhờ chuyển đổi ruộng đất đảm bảo công khai dân chủ và thực sự đem lại lợi ích cho người nông dân nên sản xuất vụ xuân năm 2014 ở xã Trung Sơn diễn ra thuận lợi và được người dân đồng tình cao.
Hiện nay Trung SƠn là đơn vị đi đầu của huyện Đô Lương trong việc dồn điền, đổi thửa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp đây chính là mục tiêu cơ bản để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí NGuyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tâm thực hiện của nhân dân. Đây chính là bài học để trong thời gian tới các xã trong toàn huyện tập trung thực hiện hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa trong năm 2014.

Hữu Hoàn