Đồng chí Nguyễn Tất Thành chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo tổng công ty Xi măng The Vissai Ninh Bình.

Sáng ngày 22/4/2014, đồng chí Nguyễn Tất Thành chủ tịch UBND huyện đã làm việc với lãnh đạo tổng công ty The Vissai Ninh Bình. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hoàng Quốc Việt –  PCT UBND huyện, Trần Văn Noãn – Giám đốc nhà máy Xi măng Đô Lương.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Tổng công ty Xi măng The Vissai Ninh Bình thống nhất xây dựng đề án nhà máy Xi măng Đô Lương với công suất 1 triệu tấn năm với 3 dây chuyền , trước mắt sẽ đầu tư 2 dây chuyền công suất 6000 tấn/năm để trình Chính Phủ phê duyệt.


Theo kế họach đề ra nhà máy Đô Lương sẽ được chuyển giao cho tổng công ty Xi măng The Vissai Ninh Bình để tổ chức xây dựng vào cuối năm 2014 . Qua đánh giá, hiện nay việc xây dựng nhà máy Xi măng Đô Lương có nhiều điều kiện thuận lợi như cơ sở hạ tầng, nguyên vật liệu.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện mong muốn tổng công ty The Vissai Ninh Bình khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng nhà máy Xi Măng Đô Lương đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện theo quy định.

Hữu Hoàn